Copyright © All Rights Reserved

Marte Meo

- en vej at gå

 

 

Græder nyfødte Mads alt for meget?

Er det svært at få Lukas til at sove eller Laura til at spise?

Vil Sofie aldrig have børstet tænder?

Ender indkøb eller madlavning ofte i kaos?

Hvis du kan nikke genkendende til dette,

er Marte Meo metoden måske noget for dig og din familie.

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo betyder "Ved Egen Kraft" og er en konkret og løsningsorienteret metode, som på en positiv og værdsættende måde, kan hjælpe forældre og andre omsorgsgivere til bedre at se og forstå deres børns initiativer.

 

Marte Meo er en videobaseret metode, hvor der bruges videooptagelser af almindelige dagligdags situationer, til at støtte og udvikle samspillet mellem børn og voksne

Metoden kan bruges til at ændre uheldige mønstre i familien fx omkring spisning, søvn, tandbørstning, indkøb og i mange andre hverdagssituationer.

Metoden bygger på det menneskesyn, at alle af egen kraft har mulighed for at udvikle sig i samspillet med andre, hvis de får den fornødne praktisk-pædagogiske hjælp.

 

Videooptagelserne analyseres ud fra principperne i udviklingsstøttende kommunikation.

 

Principperne i udviklingsstøttende kommunikation:

 

-se og følge initiativ

-bekræfte initiativ

-benævne initiativ

-turtagning

-positiv ledelse

 

I analysen fokuseres på:

 

Hvad barnet allerede kan, og hvad barnet har brug for at lære.

Hvad den voksne allerede gør, som er støttende for barnets udvikling, og hvad den voksne har brug for at lære.

Hvilke informationer den voksne har brug for at få, for at støtte barnets udvikling og udvikle samspillet mellem dem i positiv retning.

 

Et Marte meo forløb starter altid med at den voksne formulerer et arbejdsspørgsmål, som udtrykker det den voksne har brug for hjælp til. Det kan fx være " hvordan undgår jeg at mit barn skriger, når det skal have børstet tænder"

Arbejdsspørgsmålet bruges desuden som evalueringspunkt i forhold til hvornår problemet er løst og Marte meo forløbet kan afsluttes.

 

Metoden kan anvendes i alle former for familier og til børn i alle aldre og er desuden anvendelig i dag- og døgninstitutioner, skoler, plejehjem m.m.

 

 

Læs mere på Marte Meo foreningens hjemmeside.

 

 

 

Hvem er jeg?

 

Jeg hedder Heidi Møller-Rasmussen

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1996 og certificeret som Marte meo terapeut i 2001. Desuden har jeg en neuropædagogisk efteruddannelse fra 2011.

Til dagligt arbejder jeg som familieplejekonsulent, hvor jeg vejleder plejefamilier og fører tilsyn med børn anbragt i aflastnings- og døgnpleje og fungerer som støtte for børn og forældre i overvågede og støttede samvær.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med børn og deres familier og har arbejdet i flere forskellige daginstitutioner, på døgninstitution og som rådgiver for socialt udsatte familier og familier med handicappede børn. Desuden har jeg i en periode fungeret som aflastningsfamilie for 2 børn .

 

Kontakt:

heidi.mr@gmail.com

20 12 67 37

Hvad tilbyder jeg?

 

Jeg tilbyder at lave Marte Meo forløb i familier med børn i alle aldersgrupper.

Et forløb består oftest af 2-5 film.

En film består af ét besøg i hjemmet, hvor der filmes og ét besøg i hjemmet, hvor der tilbagemeldes til de voksne.

Prisen for første film er 1600 kr., som dækker optagelse af to forskellige struktursituationer, videoanalyse, samt tilbagemelding på filmen. Dertil skal lægges transportomkostninger fra hovedstaden efter statens højeste takst.

For efterfølgende film er prisen 900 kr. + transportomkostninger.

Alle priser er incl. moms

Alt videomateriale vil blive slettet eller overdraget til familien, når vejledningen er afsluttet.